Psalm 147:4

4
Zingt beurtelings en dankt den Heere;
Zingt psalmen onzen God ter ere,
Dien God, die, voor het oog der volken,
De heemlen dekt met dikke wolken,
Die d' aarde kroont met gunst en zegen
En haar besproeit met vruchtbren regen,
Die 't gras, door mild' en frisse droppen,
Doet groeien op de heuveltoppen.

Bekijk Psalm 147 onberijmd in de Bijbel.

Dit lied wordt frygisch gezongen.Download de melodie als midi-bestand.

Geen bladmuziek beschikbaar.


<- Psalm 146 | Psalm 147 | Psalm 148 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet