Psalm 145:1

1
O God, mijn God, Gij aller vorsten Heer',
Ik zing, verheugd, Uw groten Naam ter eer!
Ik zal den roem van Uwe majesteit
Verhogen tot in d' eindlooz' eeuwigheid;
'k Zal dag aan dag U eer en dank bewijzen.
De Heer' is groot, al 't schepsel moet Hem prijzen:
Zijn grootheid streeft het kloekst begrip te boven
Laat elk geslacht Zijn werk en almacht loven!

Bekijk Psalm 145 onberijmd in de Bijbel.

Dit lied wordt mixolydisch gezongen.Download de melodie als midi-bestand.

Geen bladmuziek beschikbaar.


<- Psalm 144 | Psalm 145 | Psalm 146 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet