Psalm 144:1

1
Gezegend zij de Heer', die t' allen tijde
Mijn rotssteen is, mijn handen leert ten strijde,
En tot den krijg mijn vingers toebereidt;
Mijn hoge burcht, mijn goedertierenheid;
Die mij bevrijdt; mijn schild, op Wiens vermogen
Ik vast vertrouw; Wiens arm mij wil verhogen;
Die heerschappij en roem en sterkte geeft,
En die mijn volk mij onderworpen heeft.

Bekijk Psalm 144 onberijmd in de Bijbel.

Dit lied wordt hypo-aeolisch gezongen.Download de melodie als midi-bestand.


<- Psalm 143 | Psalm 144 | Psalm 145 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet