Psalmen

Psalm 118:10

10
Dit is, dit is de poort des Heeren:
Daar zal 't rechtvaardig volk door treen,
Om hunnen God ootmoedig t' eren,
Voor 't smaken Zijner zaligheen.
Ik zal Uw Naam en goedheid prijzen:
Gij hebt gehoord ; Gij zijt mijn geest,
Door Uw ontelbre gunstbewijzen,
Tot hulp en heil en vreugd geweest.

Bekijk Psalm 118 onberijmd in de Bijbel.

Dit lied wordt hypo-ionisch gezongen.Download de melodie als midi-bestand.


<- Psalm 117 | Psalm 118 | Psalm 119 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet