Psalm 109:5

5
Laat zijne kinderen als wezen,
Zijn vrouw als weduw' hulploos vrezen.
Laat hier en ginds zijn kindren zwerven,
Steeds beedlen en de nooddruft derven,
Die 't huisgezin, gesmaad, gevloekt,
Uit zijn verwoeste plaatsen zoekt.

Bekijk Psalm 109 onberijmd in de Bijbel.

Dit lied wordt hypo-dorisch gezongen.Download de melodie als midi-bestand.


<- Psalm 108 | Psalm 109 | Psalm 110 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet