Psalm 109:16

16
Opdat zij weten en belijden,
Dat Uwe hand mij wil bevrijden,
Dat Gij, o Heer', mijn recht doet gelden.
Laat hen dan vloeken, lastren, schelden.
Maar zegen Gij mij, o mijn God;
Gij zijt mijn erfdeel en mijn lot.

Bekijk Psalm 109 onberijmd in de Bijbel.

Dit lied wordt hypo-dorisch gezongen.Download de melodie als midi-bestand.


<- Psalm 108 | Psalm 109 | Psalm 110 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet