Psalm 106:18

18
Zij tergden, twistend Gods gena,
Bij 't wonderwater Meriba
Verbitterden den knecht des Heeren.
Hij sprak in onbedachtzaamheid;
Dies moest hij 't vruchtbaar land ontberen,
Den gansen volke toegezeid.

Bekijk Psalm 106 onberijmd in de Bijbel.

Dit lied wordt hypo-aeolisch gezongen.Download de melodie als midi-bestand.

Geen bladmuziek beschikbaar.


<- Psalm 105 | Psalm 106 | Psalm 107 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet