Psalm 103:10

10
De Heer' heeft Zich, als d' allerhoogste Koning,
Een troon gevest in Zijne hemelwoning.
Zijn koninkrijk heerst over 't wereldrond.
Looft, looft, den Heer', gij Zijne legermachten,
Gij englen, die Hem dient met heldenkrachten,
En vaardig past op 't woord van Zijnen mond.

Bekijk Psalm 103 onberijmd in de Bijbel.

Dit lied wordt hypo-mixolydisch gezongen.Download de melodie als midi-bestand.

Geen bladmuziek beschikbaar.


<- Psalm 102 | Psalm 103 | Psalm 104 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet