Psalmen

Psalm 100

1
Juich aarde, juich alom den Heer',
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

2
De Heer' is God; erkent, dat Hij
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij),
Tot schapen, die Hij voedt en weidt;
Een volk, tot Zijnen dienst bereid.

3
Gaat tot Zijn poorten in met lof,
Met lofzang in Zijn heilig hof;
Looft Hem aldaar met hart en stem;
Prijst Zijnen Naam, verheerlijkt Hem.

4
Want goedertieren is de Heer';
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
Tot in het laatste nageslacht.

Bekijk Psalm 100 onberijmd in de Bijbel.

Dit lied wordt frygisch gezongen.

Beluister of download de melodie als midi-bestand.

Geen bladmuziek beschikbaar.


<- Psalm 99 | Psalm 100 | Psalm 101 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken