Het avondgebed

Dit is het 8e gebed van de Christelijke gebeden.

Nog niet beschikbaar!

Ga naar gebed 9: Gebed vóór de handelingen des kerkeraads
of gebed 7: Het morgengebed

Toon nummering: naast | in tekst | niet