Kort Begrip: Vraag 71

Vraag 71

In wiens Naam moeten wij tot God bidden?

Antwoord 71

Alleen in de Naam van Christus en niet in de naam van enig heilige.
Toon nummering: naast | in tekst | niet