Kort Begrip: Vraag 69

Vraag 69

Kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, de wet van God volkomen houden?

Antwoord 69

Neen, maar ook de allerheiligsten, zolang zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid; maar alzo, dat zij met een ernstig voornemen, niet alleen naar sommige, maar naar al de geboden van God beginnen te leven; gelijk zij ook de Heere gedurig bidden om dagelijks daarin toe te nemen.
Toon nummering: naast | in tekst | niet