Kort Begrip: Vraag 67

Vraag 67

Waarin bestaat de bekering van de mens?

Antwoord 67

In een hartelkijk leedwezen en vlieden van de zonden; en in een ernstige lust en doen van alle goede werken.

Toon nummering: naast | in tekst | niet