Kortbegrip

Kort Begrip: Vraag 65

Vraag 65

Waartoe dienen dan uw goede werken?

Antwoord 65

Dat ik aan God daarmee dankbaarheid voor al Zijn weldaden bewijze, en Hij door mij geprezen worde; dat ik ook uit de goede werken, als uit de vruchten van de echtheid van mijn geloof verzekerd zij; en dat mijn naaste daardoor gesticht en voor Christus gewonnen worde.

Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken