Kort Begrip: Vraag 62

Vraag 62

Zal men ook diegenen tot het Heilig Avondmaal laten gaan, die een ongoddelijke leer drijven, of een ergerlijk leven leiden?

Antwoord 62

Neen; opdat Gods Verbond niet ontheiligd worde, en Zijn toorn over de gehele gemeente niet aangestoken worde.
Toon nummering: naast | in tekst | niet