Kort Begrip: Vraag 61

Vraag 61

Hoe moet gij uzelf beproeven, eer gij tot het Heilig Avondmaal des Heeren gaat?

Antwoord 61

Eerst moet ik onderzoeken, of ik mijzelf vanwege mijn zonden mishaag en mij daarom voor God verootmoedig. Ten tweede, of ik geloof en vertrouw, dat mij al mijn zonden om Christus’ wil vergeven zijn. Ten derde, of ik ook een ernstig voornemen heb, om voortaan in alle goede werken te wandelen.
Toon nummering: naast | in tekst | niet