Kort Begrip: Vraag 55

Vraag 55

Waar heeft Christus dit toegezegd en beloofd?

Antwoord 55

In de inzetting van de Heilige Doop die aldus luidt: Gaat dan heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen (schepselen); onderwijst alle volken, hen dopende in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest; die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, die zal verdoemd worden.

Toon nummering: naast | in tekst | niet