Kortbegrip

Kort Begrip: Vraag 47

Vraag 47

Verdienen dan onze goede werken niet, die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen?

Antwoord 47

Deze beloning geschiedt niet uit verdienste maar uit genade.

Toon nummering: naast | in tekst | niet