Kort Begrip: Vraag 44

Vraag 44

Hoe zijt gij rechtvaardig voor God?

Antwoord 44

Alleen door een waar geloof in Jezus Christus.
Toon nummering: naast | in tekst | niet