Kort Begrip: Vraag 42

Vraag 42

Welke weldaden doet God aan deze gemeente?

Antwoord 42

Hij schenkt haar vergeving der zonden, wederopstanding des vleses en het eeuwige leven.
Toon nummering: naast | in tekst | niet