Kort Begrip: Vraag 40

Vraag 40

Wat gelooft gij van de Heilige Algemene Christelijke Kerk?

Antwoord 40

Dat de Zoon van God, uit het hele menselijke geslacht, de uitverkorenen ten eeuwige leven, door Zijn Geest en Woord, Zich tot een gemeente vergadert. Hiervan geloof ik, dat ik een levend lidmaat ben en eeuwig blijven zal.
Toon nummering: naast | in tekst | niet