Kort Begrip: Vraag 38

Vraag 38

Is Christus dan niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk Hij ons beloofd heeft?

Antwoord 38

Naar Zijn Godheid, Majesteit, Genade en Geest, wijkt Hij nimmermeer van ons; maar naar Zijn mensheid blijft Hij in de hemel, totdat Hij eenmaal komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Toon nummering: naast | in tekst | niet