Kortbegrip

Kort Begrip: Vraag 37

Vraag 37

Waartoe is Christus daar zo hoog verheven?

Antwoord 37

Inzonderheid, opdat Hij van daar zijn gemeente zou regeren, en onze Voorbidder zijn bij de Vader.

Toon nummering: naast | in tekst | niet