Kort Begrip: Vraag 36

Vraag 36

Waar is Christus nu naar Zijn mensheid?

Antwoord 36

Hij is opgevaren ten hemel, en zit ter Rechterhand van God de Vader, dat is: verheven in de hoogste heerlijkheid boven alle schepselen.
Toon nummering: naast | in tekst | niet