Kortbegrip

Kort Begrip: Vraag 35

Vraag 35

Is Christus in de dood gebleven?

Antwoord 35

Neen; maar Hij is ten derde dage opgestaan van de doden tot onze rechtvaardigmaking.

Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken