Kort Begrip: Vraag 32

Vraag 32

Wat heeft dan Jezus Christus gedaan om ons zalig te maken?

Antwoord 32

Hij heeft voor ons geleden, is gekruisigd, gestorven, is begraven, en nedergedaald ter helle, dat is Hij heeft de helse pijn geleden; en is alzo zijn Vader gehoorzaam geworden, opdat Hij ons van de tijdelijke en eeuwige straffen der zonde verlossen zou.
Toon nummering: naast | in tekst | niet