Kort Begrip: Vraag 29

Vraag 29

Waarom wordt Hij Jezus dat is Zaligmaker genoemd?

Antwoord 29

Omdat Hij Zijn volk zalig maakt van hun zonden.
Toon nummering: naast | in tekst | niet