Kort Begrip: Vraag 28

Vraag 28

Heeft Christus dan Zijn mensheid uit de hemel gebracht?

Antwoord 28

Neen; maar Hij heeft die aangenomen uit de maagd Maria, door de werking des Heiligen Geestes, en is alzo ons, Zijn broederen, in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde.
Toon nummering: naast | in tekst | niet