Kortbegrip

Kort Begrip: Vraag 24

Vraag 24

Wat gelooft gij met deze woorden: En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere?

Antwoord 24

Dat Jezus Christus de eeuwige en enige Zoon des Vaders is, éénswezens met God de Vader, en de Heilige Geest.

Toon nummering: naast | in tekst | niet