Kort Begrip: Vraag 19

Vraag 19

Wat is een waar geloof?

Antwoord 19

Het is een stellige kennis van God en van Zijn beloften, aan ons in het Evangelie geopenbaard, en een hartelijk vertrouwen, dat mij al mijn zonden om Christus’ wil vergeven zijn.
Toon nummering: naast | in tekst | niet