Kort Begrip: Vraag 17

Vraag 17

Kunnen de heiligen onze middelaars niet zijn?

Antwoord 17

Neen, want zij hebben zelf gezondigd, en zijn niet anders dan door deze enige Middelaar zalig geworden.
Toon nummering: naast | in tekst | niet