Gezang 92

1
Heilig, heilig, heilig
Here God almachtig,
vroeg in de morgen wordt U mijn zang gewijd.
Heilig, heilig, heilig,
liefdevol en machtig,
drie-enig God, die een in wezen zijt.

2
Heilig, heilig, heilig!
Al de heil'gen knielen,
neigend hunnen kroon voor de Koning van 't heelal;
ook de heil'ge eng'len
vallen voor Hem neder,
die was en is en eeuwig wezen zal.

3
Heilig, heilig, heilig!
Gij blijft ons verborgen,
wijl voor zondig' ogen uw glans verdwijnt in nacht.
Gij alleen zijt heilig,
geen is uws gelijke,
volmaakte liefde, heiligheid en macht!

4
Heilig, heilig, heilig
Here God almachtig,
heel de schepping prijst U in aard' en hemel wijd.
Gij alleen zijt heilig,
liefdevol en machtig,
drie-enig God, die een in wezen zijt.

<- Gezang 91 | Gezang 92 | Gezang 93 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet