Gezang 91

1
God in de hoog' alleen zij eer
en dank voor zijn genade!
Daarom, dat nu en nimmermeer
ons deren nood en schade.
God toont zijn gunst aan ons geslacht,
Hij heeft de vrede weergebracht:
de strijd heeft thans een einde.

2
Wij willen U ootmoediglijk
om uwe glorie loven,
dat Gij, God Vader, eeuwiglijk
regeert in 't rijk daarboven.
Door uw onmetelijke macht
wordt, wat Gij wilt, terstond volbracht.
Heil ons om zulk een Here!

3
O Jezus Christus, Zoon van God,
des Vaders Eengeboren,
die keert het droeve zondaarslot,
verlost, die was verloren,
Gij Godslam, heilig Hoofd en Heer,
op ons gebed gena vermeer,
erbarm U over allen.

4
O Heil'ge Geest, ons hoogste goed,
ten Trooster ons gegeven,
die hen voor satans macht behoedt,
wie Christus schonk het leven
door zijne bange bitt're dood:
och, help ons in de droeve nood!
Wij steunen op uw trouwe.

<- Gezang 90 | Gezang 91 | Gezang 92 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet