Gezang 90:4

4
De Heil'ge Geest zij eer en prijs!
Hij wil door godd'lijk onderwijs
ons in zijn waarheid leiden.
Hij, van ons erfdeel 't onderpand,
Hij wil ons door zijn eigen hand
ten hemel toebereiden.
O Geest van God, bestuur ons hart
en heilig ons in vreugd en smart;
schenk moed en kracht in lijden!
Zo zullen wij, door U geleid,
eens in volmaakte zaligheid
ons eindeloos verblijden.

<- Gezang 89 | Gezang 90 | Gezang 91 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet