Gezang 90:3

3
Geloofd zij 's Vaders een'ge Zoon!
Hij bracht ons van zijns Vaders troon
de rijkste zegeningen.
Hem, onze helper in de nood,
Hem, onze redder van de dood,
moet al wat ademt zingen.
Verlosser, Midd'laar, Hoofd en Heer,
voor U knielt uw gemeente neer,
lofzingend in uw woning!
Eens wordt alom U toegebracht
lof, eer en heerschappij en macht:
zo heerst G' als aller Koning.

<- Gezang 89 | Gezang 90 | Gezang 91 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet