Gezang 90:2

2
Ja, Vader, ja, ons lied zijt Gij!
Wij eren uwe heerschappij,
o bron van licht en leven!
Uw grenzenloze macht gebiedt:
daar rijzen werelden uit niet,
van uwe glans omgeven.
't Is wijs en goed al wat Gij werkt,
Gij heerst alom en onbeperkt.
U loven alle tongen!
U, Vader, die 't heelal vereert,
U danken wij, dat Gij regeert,
nooit wordt uw lof volzongen!

<- Gezang 89 | Gezang 90 | Gezang 91 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet