Gezang 88

1
Ere zij de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest, als in den beginne,
nu en immer en van eeuwigheid tot
eeuwigheid!
Amen.

<- Gezang 87 | Gezang 88 | Gezang 89 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet