Gezang 86:2

2
De verste volken zelfs getuigen:
hier werkt, hier spreekt Gods majesteit,
daar scharen zich aanbiddend buigen
voor Jezus' macht en heerlijkheid.
Hij leeft en heerst als aller Koning,
verspreidt zijn zegepraal alom:
de Geest, het pand van zijne kroning,
maakt harten tot zijn heiligdom.

<- Gezang 85 | Gezang 86 | Gezang 87 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet