Gezang 86

1
Verhef, verhef uw zegezangen,
uw loflied, Christen, rijz' omhoog!
De Kerk heeft 's Vaders Geest ontvangen,
Hij daald' op aard' voor aller oog.
Aan vuurtong, wind en vreemde talen
erkennen wij des Konings trouw,
daar Hij de Geest doet nederdalen,
de Geest, die Hij ons zenden zou.

2
De verste volken zelfs getuigen:
hier werkt, hier spreekt Gods majesteit,
daar scharen zich aanbiddend buigen
voor Jezus' macht en heerlijkheid.
Hij leeft en heerst als aller Koning,
verspreidt zijn zegepraal alom:
de Geest, het pand van zijne kroning,
maakt harten tot zijn heiligdom.

3
Bewaar ons, dat w' U nooit bedroeven,
U, die de ware Trooster zijt.
Gij weet en schenkt, wat wij behoeven,
Gij blijft ons bij in eeuwigheid.
Zo maakt G' ons vrolijk, moedig, heilig,
en sterkt ons in de bangste nood:
in uw geleide zijn wij veilig
en overwinnen wij de dood!

<- Gezang 85 | Gezang 86 | Gezang 87 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet