Gezang 85:3

3
Och, dat die heilfontein,
zo godd'lijk, mild en rein,
niet vrucht'loos voor ons vloei'!
En dat de zaligheid,
zo mild op aard verbreid,
ons dankbaar hart ontgloei'!
O Levensvorst, heb dank,
dat w' onder 't blij geklank
dier heilmaar zijn geboren,
en voor een schoner dag
dan immer 't mensdom zag,
door U zijn uitverkoren!

<- Gezang 84 | Gezang 85 | Gezang 86 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet