Gezang 85

1
Uw dankb're Christenschaar,
verhoogde Middelaar,
juicht in uw heerlijkheid!
Van uwe troon vol eer
zondt Gij de Leraar neer,
die in de waarheid leidt.
Uw woord houdt eeuwig stand,
Gij hebt uw Kerk geplant,
Gij blijft haar lot bestieren,
Gij schonkt haar uwe Geest,
waarvan wij op dit feest
verheugd gedacht'nis vieren.

2
Och, waren w' aan uw Geest
altijd getrouw geweest,
hoe rein waar' onze vreugd!
Want elke goede zucht
was van uw Geest de vrucht,
een roepstem tot de deugd.
O, Heiland, leer ons zien,
dat wij door 't licht te vlien
altijd uw Geest weerstreven,
en dat in ons gemoed
elk' aandrang tot het goed'
is door uw Geest gegeven.

3
Och, dat die heilfontein,
zo godd'lijk, mild en rein,
niet vrucht'loos voor ons vloei'!
En dat de zaligheid,
zo mild op aard verbreid,
ons dankbaar hart ontgloei'!
O Levensvorst, heb dank,
dat w' onder 't blij geklank
dier heilmaar zijn geboren,
en voor een schoner dag
dan immer 't mensdom zag,
door U zijn uitverkoren!

<- Gezang 84 | Gezang 85 | Gezang 86 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet