Gezang 84

1
Gezalfde Heer en Koning,
die bij de Vader leeft,
en uit uw hemelwoning
des hemels schatten geeft,
O, zend ons uwe Geest,
doe ons de zegen vinden,
die neerdaald' op uw vrinden
op 't heerlijkst Pinksterfeest.

2
De Geest, die Gij doet dalen,
brengt hier getuigenis
aan kind'ren, die verdwalen,
dat God hun Vader is;
Hij schenkt ons 't kinderlot.
Hij, die 't geloof verzegelt,
der zwakken schreden regelt,
brengt ons op 't pad tot God.

3
Wat is de Geest des Heren?
Gods heil'ge liefde alleen.
Mocht Hij zich tot ons keren
en maken allen een!
Welzalig wie gelooft!
Hij heiligt de gemoed'ren
en maakt ons allen broed'ren,
verenigd met ons Hoofd.

4
Moog' ons die Geest doordringen,
dan wordt het ons gewis,
dat met zijn zegeningen
de Christus in ons is.
Blijf in ons allen, Heer!
Laat zo Uw Geest ons sterken,
dat wij het goede werken,
als Gij, tot 's Vaders eer!

<- Gezang 83 | Gezang 84 | Gezang 85 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet