Gezang 82

1
De Heer is waarlijk opgestaan
en heerlijk uit zijn graf gegaan,
de vijand lag verslagen!
Gods eng'len daalden neer op d' aard,
niet langer met de vloek bezwaard,
die had Hij weggedragen.

2
Elk heff' met ons de lofzang aan!
Gods Zoon heeft aan Gods recht voldaan,
Hij heerst als aller Koning;
Hij zendt zijn Geest, de Trooster, neer;
zingt, halleluja, zingt zijn eer:
't is 't feest van Jezus' kroning.

3
Wie zou, daar Jezus voor ons stierf,
en ons de Geest ten troost verwierf,
wie zou zijn beeld niet dragen,
en vol van God, die in ons woont,
de Geest, die ons zijn vriendschap toont,
niet zoeken te behagen?

4
Wij mogen 't heil voor Jezus' Kerk,
des Vaders lust, des Geestes werk,
al d' eeuwen door verwachten.
Hem, die bij God voor zondaars spreekt,
Hem, wie 't aan liefde nooit ontbreekt,
ontbreekt het nooit aan krachten.

<- Gezang 81 | Gezang 82 | Gezang 83 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet