Gezang 81

1
Bron der hoogste zaligheden,
allerreinste hemelgloed,
trouwe Leidsman hier beneden,
beid' in vreugd en tegenspoed,
Geest des Heren, steun der Kerk,
zegel van 't verlossingswerk,
aller vromen hoogst verlangen,
heilig, heilig onze zangen!

2
Uit den hogen wordt G' als regen
overvloedig uitgestort.
En een rijke hemelzegen
kiemt, waar Gij gezonden wordt.
Heil'ge Geest, keer tot mij in
en verander mijne zin,
heilig al mijn geesteskrachten,
die op uw vernieuwing wachten.

3
Gij, Gij zijt de beste gave,
die een hart verlangen kan.
Aardse rijkdom, schat of have
hebben daar geen schaduw van.
Kruisig Gij mijn oude zin,
neem geheel mijn wezen in,
en vernieuw mij telken dage,
dat ik Jezus' beelt'nis drage!

<- Gezang 80 | Gezang 81 | Gezang 82 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet