Gezang 80

1
O Heilige Geest, o heilige God,
Gij ware Trooster in ons lot!
Gij zijt gedaald van 's hemels troon,
o Geest van Vader en van Zoon,
o Heilige Geest, o heilige God!

2
O Heilige Geest, o heilige God,
maak ons getrouw aan uw gebod:
ontsteek in ons uw liefdegloed,
die alle tweedracht wijken doet,
o Heilige Geest, o heilige God!

3
O Heilige Geest, o heilige God,
doe ons geloven ondanks spot.
Het kruis is ons een ergernis,
zolang uw hulp niet met ons is,
o Heilige Geest, o heilige God!

4
O Heilige Geest, o heilige God,
wil onze geest verlichten tot
hij God, de Vader, kennen leer'
en Jezus Christus, onze Heer.
O Heilige Geest, o heilige God!

5
O Heilige Geest, o heilige God,
Gij toont ons 't hemels heilgenot.
Verkloek ons in de aardsen strijd
en voer ons tot uw heerlijkheid,
o Heilige Geest, o heilige God!

6
O Heilige Geest, o heilige God,
verlaat ons niet in 't stervenslot,
dan brengen wij U, trouwe Heer,
hier en daarboven lof en eer,
o Heilige Geest, o heilige God!

<- Gezang 79 | Gezang 80 | Gezang 81 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet