Psalmen

<- Gezang 78 | Gezang 79 | Gezang 80 ->

Gezang 79

1
Wij bidden U, o Heil'ge Geest,
leer Gij ons geloven allermeest.
Wil ons toch bevrijden uit 's werelds lijden,
en aan 't eind bij God een plaats bereiden.
Ontferm U, Heer.

2
Gij, zalig Licht, geef ons Uw schijn,
dat wij Jezus Christus eigen zijn,
kennen de Getrouwe, op wien wij bouwen,
door wien w' eens het vaderland aanschouwen.
Ontferm U, Heer.

3
Gij, heil'ge Liefde, zend uw gloed,
die ons koude hart ontvlammen doet,
dat wij, een van zinnen, elkander minnen,
alle strijd en onvreed' overwinnen.
Ontferm U, Heer.

4
Gij, hoogste Troost in alle nood,
geef, dat wij niet vrezen zond' en dood,
dat wij niet versagen en 't moedig dragen,
als die vijand 't leven komt belagen.
Ontferm U, Heer.


Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document