Psalmen

<- Gezang 77 | Gezang 78 | Gezang 79 ->

Gezang 78

1
Daal Schepper, Heil'ge Geest, daal af!
Uw adem, die ons 't aanzijn gaf,
vervull' met bovenaardse kracht
het schepsel, dat uw zegen wacht.

2
Gij zijt de Trooster, die ons leidt,
de gave, die ons God bereidt,
de bron, waaruit het leven vloeit,
het vuur, dat heel ons hart doorgloeit.

3
Gij, van Gods liefde 't onderpand,
en vinger van Gods rechterhand,
door U gezalfd, meldt onze mond
de Lof des Vaders, die U zond.

4
Ontsteek Gij 't licht voor onze zin,
giet onze harten liefde in,
versterk door uwe scheppersmacht
van 't vege lijf de zwakke kracht.

5
Weer van ons af des vijands nijd
en geef ons vrede t' allen tijd.
Wanneer Gij onze Leidsman zijt,
treft ons geen onheil in de strijd.

6
Leer ons de Vader en de Zoon
met U, de Geest, van beider troon
tot ons gedaald uit d' eeuwigheid,
aanbidden nu en t' allen tijd!


Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document