Gezang 78

1
Daal Schepper, Heil'ge Geest, daal af!
Uw adem, die ons 't aanzijn gaf,
vervull' met bovenaardse kracht
het schepsel, dat uw zegen wacht.

2
Gij zijt de Trooster, die ons leidt,
de gave, die ons God bereidt,
de bron, waaruit het leven vloeit,
het vuur, dat heel ons hart doorgloeit.

3
Gij, van Gods liefde 't onderpand,
en vinger van Gods rechterhand,
door U gezalfd, meldt onze mond
de Lof des Vaders, die U zond.

4
Ontsteek Gij 't licht voor onze zin,
giet onze harten liefde in,
versterk door uwe scheppersmacht
van 't vege lijf de zwakke kracht.

5
Weer van ons af des vijands nijd
en geef ons vrede t' allen tijd.
Wanneer Gij onze Leidsman zijt,
treft ons geen onheil in de strijd.

6
Leer ons de Vader en de Zoon
met U, de Geest, van beider troon
tot ons gedaald uit d' eeuwigheid,
aanbidden nu en t' allen tijd!

<- Gezang 77 | Gezang 78 | Gezang 79 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet