Psalmen

Gezang 77

1
Heil'ge Geest, daal tot ons neer,
zend ons van de hemel, Heer,
van uw licht de klare schijn!
Halleluja!
Halleluja, halleluja!

2
Kom, der armen Vader, kom,
kom, der gaven Schenker, kom,
en verlicht ons hart rondom!
Halleluja!
Halleluja, halleluja!

3
Beste Trooster in de smart,
die de gast zijt van ons hart,
zalige verkwikking, kom!
Halleluja!
Halleluja, halleluja!

4
Rust in arbeid, moeizaam zwaar,
schaduw, koelt' in zongevaar,
troost in tranen, kom, o kom!
Halleluja!
Halleluja, halleluja!

5
Zalig licht, zo klaar en rein,
vul des harten donk're schrijn
met uw held're zonneschijn!
Halleluja!
Halleluja, halleluja!

6
Zonder uwe godd'lijkheid
is de mens slechts ijdelheid,
is zijn hart slechts zondigheid!
Halleluja!
Halleluja, halleluja!

7
Was, wat vuil en onrein is,
drenk, wat droog, onvruchtbaar is,
heel, wat wond en pijnlijk is!
Halleluja!
Halleluja, halleluja!

8
Buig, wat hard, onbuigzaam is,
warm, wat kil en ijzig is,
stuur, wat op de doolweg is!
Halleluja!
Halleluja, halleluja!

9
Sta ons bij te rechter tijd,
maak ons in de dood verblijd,
geef ons heil in eeuwigheid!
Halleluja!
Halleluja, halleluja!

<- Gezang 76 | Gezang 77 | Gezang 78 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet