Gezang 76

1
Geest des Heren, kom van boven!
Laaf met uw genadegoed
alle zielen, die geloven,
doe ze blaken van uw gloed!
Op het blinken uwer stralen
buigt zich d' aard voor Jezus neer,
zaam'len zich van heind' en veer,
alle tongen, alle talen.
Halleluja, U zij d' eer,
U zij d' eer, halleluja!

2
Heilig licht en Gids ten leven,
breng ons door het Woord te zaam!
Leer ons God ons harte geven
met de lieve Vadernaam!
Maak ons vrij van alle dwaling,
vrij van alle fabelleer,
trouw aan Christus, onze Heer,
tot onz' uiterst' ademhaling!
Halleluja, U zij d' eer,
U zij d' eer, halleluja!

<- Gezang 75 | Gezang 76 | Gezang 77 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet