Gezang 74

1
Gij Jezus, die ten troon verheven,
door duizend duizenden omgeven,
geplaatst zijt aan Gods rechterhand,
en daar uw vreugde ziet volmaken,
nu al die duizenden reeds smaken
de vruchten van uw offerand.

2
Gij ziet ook duizend duizend zielen
hier, op uw voetbank, nederknielen,
en, bij die duizenden, ook mij.
Voor U, die met uw bloed en tranen
de toegang ons tot God woudt banen,
voor uwe voeten knielen wij.

3
Hier op deez' aard, die wij bewonen,
waar zond' en dood haar krachten tonen,
hier toont G' ons, wat genade zij;
en op deez' aard, waar Gij woudt lijden,
en ons van zond' en dood bevrijden,
hier zingen, hier aanbidden wij.

4
Die eer, dat heil was ons beschoren,
dat G' op deez' aarde werd geboren,
Gij, die ons beter zijt dan 't licht.
Hier zien w' uw liefde nederdalen
en hier met al haar luister pralen
Gods grootheid in uw aangezicht.

<- Gezang 73 | Gezang 74 | Gezang 75 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet